Yazdır

İZMİR ATATÜRK LİSESİ TARİHÇESİ

\n Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 34 9 4793 14.0

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmişse de Cumhuriyet Dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim - öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Mahmut Esat, Selim Sırrı, Mustafa Rahmi, Ahmet Adnan Saygun, eski başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu ve daha birçok değerli şahsiyet öğretmen olarak görev yapmıştır.

Cumhuriyet Dönemi ile beraber 1922-1923 ders yılı sonunda sultanilerin adı lise olmustur. Sırası ile İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi, nihayet 1942'de İzmir Atatürk Lisesi adlarını almıştır. Lisenin Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk müdürü okulun mezunlarından Rıdvan Nafiz Bey'dir.

Adını aldığı Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, 1931 yılındaki İzmir ziyaretinde, 1 Şubat tarihinde İzmir Erkek Lisesi'nde matematik dersi vermiştir.

1993-94 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olan okul, l997-1998 eğitim-öğretim yılında da Anadolu Lisesi olmuştur. MEB izniyle tarihi değerlerinden dolayı "Anadolu" ibaresi kullanılmamaktadır.İzmir Atatürk Lisesi - Eski Görünüm

 

 

Okulumuzun 1888'den bu yana şerefli bir geçmişi vardır. İlk defa, yanan eski adliye binasında (bugünkü Hükümet binası) 5 senelik idadi mektebi olarak 1888 yılında 120 öğrenci ile derslere başlamıştır. İlk müdür Tarih-Coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey'dir. Okulumuz 1890'da 7 senelik idadi olmuştur. Emrullah Efendi'nin Milli Eğitim Bakanlığı zamanında 29 Ekim 1910 tarihinde Sultani (bugünkü lise) olmuştur. Cumhuriyet devrine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerini yetiştirmiştir. Bu süre içersinde çok değerli müdür ve öğretmenler bu okulda görev almışlardır.Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Haşim, Mahmut Esat, Selim Sırrı, Mustafa Rahmi, eski başkanlardan Şükrü Saraçoğlu ve daha birçok değerli şahsiyetler, okulumuzda öğretmen olarak görev yapmışlardır. Yunan işgali sırasında okulumuz, Yunanlılar tarafından Adliye binası haline getirilmiş, daha sonra ordumuz İzmir'i Yunanlılardan boşalttıktan sonra hükümetimiz tarafından Adliye binası olarak kullanılmıştır. Yeni okulumuz Rumlar tarafından gündüzlü kız okulu olarak inşa edilen ve kullanılan bugünkü binada kullanıma başlamıştır. Cumhuriyet devri ile beraber 1922-1923 ders yılı sonunda Sultanilerin adı lise olmustur. Okulumuz sırası ile İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi, nihayet 1942'de İzmir Atatürk Lisesi adlarını almıştır.Bugün bulunduğumuz bina Rumlardan bize geçtiği zaman 3 katlı bir bina durumundaydı. Dış sıvası ve bahçesi yoktu. Etraf yangın harabeleri halindeydi. Lisemizin ilk müdürü okulumuz mezunlarından Rıdvan Nafiz Bey, ondan sonra sırasıyla Mithat Oksancak, Hilmi Erdim, Raşit Mocan, Enver Demir, Ali Kemal Görgülü, önder Aydoğdu, Atilla Güner, Doğan Kutlu, Hasan özdemir ve bugün görev başında bulunan Hilmi Hadimoğlu'dur. 1888'den beri vatanın dört bucağında serbest meslek sahibinden başbakanına kadar vazife alan mezunlarımız olmuştur. Okulumuz mezunlarından hatırlayabildiğimiz sanatkarlar; şair Süleyman Sami, şair Foçalı Mehmet Emin, Yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, tiyatro, hikaye, roman ve şiir türünde birçok eserler veren Necati Cumalı, şair Salih Birsel, kıymetli heykeltraşlarımızdan Prof. şadi çalık ve birçok odüller almış değerli yazarımız Samim Karagöz, okulumuz marşının güftecisi Süleyman Sevgel, bestekarı Adnan Saygun. Yine okulumuzdan mezun olup üst seviyede görev üstlenenlerden bazıları şunlardır; Genel Kurmay Başkanlarından Kazım Orbay, Memduh Tağmaç, Milli Savunma Bakanlarından ılhami Sancar, Milli Eğitim Bakanlarından Ahmet Tahtakılıç, Köyişleri Bakanlarından Lebit Yurdoğlu, Ege üniversitesi Rektörlerinden Mustafa Ulusöz ve Necati Akgün... Okulumuz 1991-1992 öğretim yılında Ders Geçme ve Kredi sistemine ve 1993-1994 öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı Süper Lise eğitimine geçmiştir. 1998-1999 yılında okulumuz Anadolu Lisesi statüsü almış olup, halen 10 sınıf İngilizce, 1 sınıf Almanca ve 1 sınıf Fransızca olmak üzere her yıl 12 sınıf hazırlık öğrencisi okulumuzda eğitim ve öğretime başlamaktadir.